işletmelere Korona reçetesi

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Gül, koronavirus salgını nedeniyle çalışanlara yönelik işyerlerinde alınacak tedbirler ve uygulamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM 17.03.2020, 00:32
işletmelere Korona reçetesi

Koronavirus için kamuda alınan ilk tedbirlerle birlikte günlük, aile, sosyal, eğitim ve iş hayatında olağan akışın değiştiğine dikkat çeken Gül, “Şirket yönetimlerinin derhal toplanarak, en az bir üst düzey yönetici, birim yöneticileri, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi ve hukukçudan oluşan bir çalışma grubu oluşturması önemlidir. Acil Eylem Grubu bu dönemi pro-aktif bir şekilde yönetmeli, yakından takip etmeli, risk değerlendirmesi yapmalı, eylem planlarını oluşturmalı, bir takvim dahilinde belirli periyotlarla, acil durumlarda ise derhal bir araya gelerek, tüm bu çalışma ve toplantılarını kayda almalıdır” dedi.

İşyerlerindeki İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun toplanması ve Acil Eylem Grubu ile koordineli olarak işletmeye dahil olan tüm işyerlerini kapsayan faaliyetler yürütmesinin de gerektiğini ifade eden PERYÖN Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Gül, risklerin hızla saptanması ve riskli gruplar ile alanların belirlenmesi çağırısında bulundu.

“ÇALIŞANLAR UZMANLAR TARAFINDAN BİLGİLENDİRİLMELİ”

Açıklamasında, çalışanların bilgilendirilmesinin de önemli olduğunu ifade eden Gül, “Koronavirüs hakkında, gerek günlük hayatta gerekse işyerlerinde alabilecekleri tedbirleri de içeren bilgilendirmeler bir hekim ve uzmanın görüşü alınarak yapılmalı, bu amaçla bilgi notları hazırlanmalı, çalışanlara fiziki veya elektronik yöntemlerle ulaştırılmalı, duyuralar ve broşürler işyerlerinde ilan edilmelidir” dedi.

UZAKTAN ÇALIŞMA YASAL OLARAK MÜMKÜNDÜR

Mümkün olan tüm kadrolar için ‘Uzaktan Çalışma’ modeline geçilebileceğini de sözlerine ekleyen PERYÖN Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Gül şunları söyledi:

“Uzaktan çalışma İş Kanunu’nun değiştirilen 14. Maddesi kapsamında yasal olarak mümkündür. Ancak, uzaktan çalışmaya geçiş iş sözleşmesinde esaslı değişiklik niteliğinde de olacağından, belirli bir süre ile bu modelde çalışacak çalışanların iş sözleşmelerine birer ek protokol yapılması gerekli ve doğru olacaktır. Bu çerçevede hazırlanacak ek protokolde işin tanımı, yapılma şekli, süresi, işveren tarafından sağlanacak ekipman ve bunların çalışan tarafından korunmasına dair yükümlülükler ile tarafların arasındaki iletişimin nasıl kurulacağına dair özel düzenlemeler yer almalıdır. Uzaktan çalışma, işyerlerinde dönüşümlü olarak da uygulanabilir, haftanın çalışma günlerine göre çalışanın işyerine geleceği ve evden çalışmaya devam edeceği günler belirlenebilir. Uzaktan çalışmada anlayış evden çalıştırma olmalıdır. Çalışanlar zorunlu olmadıkça çoklu çalışma merkezlerine ve açık ofislere yönlendirilmemelidir. Salgın hastalık nedeniyle işletmelerin ekonomik yapılarına dair alacağı tedbirler kaçınılmaz olabilir, ancak bunlar arasında ‘iş sözleşmelerinin işletmesel nedenlerle feshi’ ilk sıralarda olmamalı, ‘feshin son çare olması’ ilkesi de gözetilerek iş ilişkilerinin devamlılığı amacıyla öncelikle aşağıdaki tedbirlere başvurulmalıdır.”

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu