“iş hayatında kadın olmak erkeklere göre daha zor”

TOSYÖV Bursa bünyesinde yer alan Kadın Girişimciler Komisyonu’nun ‘Kadının İş Hayatındaki Varlığı ve Kadın Girişimcilerin Sıkça Yaşadığı Engel ve Sorunlar’ konulu araştırmasının sonuçları açıklandı.

GÜNDEM 21.03.2022, 23:00
“iş hayatında kadın olmak erkeklere göre daha zor”

Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen TOSYÖV Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş, “Çalışan Kadınlar anketimize katılan kadınlarımızın yüzde 78.6’sı lisans ve üstü eğitimli olup yüzde 46.3’ü sanayide, yüzde 46.3’ü hizmet sektöründe, yüzde 7.3’ü ise kamuda çalışmaktadır. Bu kadınlarımızın yüzde 63.3’ü ‘İş hayatında kadın olmak erkeklere göre daha zor’ görüşünde. Kadınların ekonomik yaşama katkısı gelişmişlik açısından çok önemlidir” dedi.

Anket sonuçlarını değerlendiren TOSYÖV Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş, “Anketimize katılan kadınlarımızın yüzde 81’i çalıştıkları firma ve kurumların sosyal haklar içeren şirket politikalarının olmadığını veya eksik olduğunu, düşük ücret, uzun mesai saatleri, haksız rekabet, taciz, mobbing, hizmet ve çalışma konusunda hak ettikleri değerin verilmediğini, bedensel güç isteyen işlerde yaşadıkları zorlukları, doğum sonrası işe dönüşlerinde yaşadıkları sıkıntıları ve erkek egemen toplumda yaşamanın iş hayatında da bu eşitsizliğin sürdüğünü ifade etmişlerdir” şeklinde konuştu.

TOSYÖV Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş, kadın çalışan anketinin sonuçlarını açıklarken sözlerini şöyle sürdürdü;

“Kadınlarımıza, ‘Tüm yetkiler sizde olsa kadın istihdamını artırmak için nasıl bir sistem/mekanizma kurar, nasıl bir destek sağlardınız ?’ diye de sorduk. Aldığımız cevaplar; -Çalışma saatlerini daha esnek hale getirirdim. -Home office çalışmalarında ciddi bir takip sistemi kurardım. -Mesai saatlerinin verimliliğini önemserdim. -Kadın çalışanlara ücretsiz olarak bilgi ve birikimlerini artıran, ekipman kullanmayı öğreten eğitimler verirdim. -Her çalışana kreş yardımı sağlardım. -Kadınların detayları görme kabiliyeti üstün olduğu için, bu özellikleri gerektiren işlerde önceliği kadın çalışanlara verirdim. -Anne olan çalışanlara ilave imkanlar sağlardım. -Yönetici pozisyonunda daha çok kadın istihdamı için çalışırdım. -İş yerlerinde yüzde 50-yüzde 50 kadın erkek çalışan oranını sağlardım vb. cümlelerle görüşlerini belirtmişlerdir.

Kadın girişimcilerimiz ‘İş hayatınızda yaşadığınız zorluklar nelerdir?’ sorumuzu; -Yaşları genç olanların belirli bir network oluşturamamaları, -Her ortama rahat girip çıkamamaları, satışlarda yaşadıkları zorluklar, -Özellikle hizmet sektöründe kaliteli iş tanımı ve karşılığının olmaması, -Yetişmiş uzman personel eksikliği, cinsiyet eşitsizliği, -Gerek devletten gerekse STK’lardan yeterli destek alamamaları, -Vergilerin yüksekliği, -Çalışma saatleri, -Gerek global gerekse ulusal ekonomik krizlerden ziyadesiyle olumsuz etkilenmeleri, -Yüksek oranlı krediler, -Kadın olarak işyeri sorumluluğu yanında ev sorumluluğunun olması nedeniyle yaşanan sıkıntılar diyerek yanıtlamışlardır.

Anketimize katılan kadınlar ‘Tüm yetkiler sizde olsa kadın girişimciliğini artırmak için nasıl bir sistem/mekanizma kurarsınız?’ sorumuza ise; -Girişimci kadınlara maddi desteği artırırdım. -Vergi avantajları sağlardım. -Yenilikçi fikirleri destekleyici mekanizmalar oluştururdum. -Kuruluşta finansmanını sağlar, sıkı takip ve denetleme sağlardım. -Ekonomik kriz zamanlarında ilave destekler sağlardım. -Girişimci desteği alacak kadınların yaş sınırını kaldırır, profesyonel yardım taleplerini ücretsiz karşılardım. -Girişimcinin talep ettiği konularda yerel otoriteyi de devreye sokar desteklerini ücretsiz sunmasını sağlardım. -Özellikle küçük esnafı destekleyerek girişimci kadın sayısını artırırdım. -Okullarda girişimcilik derslerini müfredata alır öğrencileri sahadaki örneklerle buluşturup özendirici etkinlikler yapardım. -Kadın girişimcilerin işletmelerini en az 3 yıl vergiden muaf tutardım. -işletme ile üniversite işbirliğinde verilen eğitim ve seminerleri zorunlu tutardım” cevaplarını verdiler.”

Basın toplantısında TOSYÖV Bursa’nın çalışmaları hakkında da bilgiler veren Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş, “TOSYÖV Bursa Derneği kuruluşundan günümüze kadar aktif olarak KOBİ’lerin yanında olmuş, girişimciliği ve özellikle kadın girişimciliğini desteklemiştir. 30 yılı aşan kurumsal kimliği ile her platformda, KOBİ’lerin ülke ekonomisinin ve gelişiminin katkısına vurgu yapmış, yöneticilerini, çalışanlarını bu sürece dahil etmiştir” dedi.

TOSYÖV’ün kadın üyelerinin da katıldığı ve Mert Yazılım Elektronik- Ar-Ge Merkezi bünyesindeki trexacademy destekleriyle gerçekleştirilen basın toplantısında, Bursa Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Mihrimah Kocabıyık, Dr. Ceyda Kavurmacı ve Dr. Esin İlhan da meslek yaşamlarında karşılaştıkları sorunlarla ilgili değerlendirmelerde bulundular.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu